საქართველოს ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაცია

რა არის გალას-ი

GALAS არის შექმნილი პროფესიონალებისთვის, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ლაბორატორიული ცხოველების მოვლა-გამოყენებაზე. მზად ვართ დაგეხმაროთ!

თანამედროვე მიდგომა ბიოსამედიცინო კვლევის მიმართ მოითხოვს, ერთის მხრივ, სამეცნიერო კვლევის, ტესტირების და საგანმანათლებლო პროცესში ჩართული ექსპერიმენტული ლაბორატორიული ცხოველებისადმი მთელი რიგი ნორმების და სახელმძღვანელო პრინციპების დაცვას და სათანადოდ გამოყენებას და, მეორეს მხრივ, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის და კვალიფიციური პერსონალის არსებობას.

ბოლო ათწლეულებია საქართველო აქტიურად ჩაერთო ევროპულ სტრუქტურებში, მათ შორის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო, ინტეგრაციის პროცესში. ეს, თავის მხრივ, მოითხოვს მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანას მეცნიერებისა და განათლების მართვაში, მათ შორის ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებებში.

საქართველოს ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაცია „გალას“ 2016 წლის 16 თებერვალს ოფიციალურად დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ (რეგ.N 405136348).

ასოციაცია თავის ერთ-ერთ ძირითად ამოცანად ისახავს კვლევებში ლაბორატორიული ცხოველების მოვლისა და გამოყენების ქართული სტანდარტების ჩამოყალიბებას და დანერგვას და მათ შეთანხმებას საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით საზოგადოებასთან.

"გალას" არის ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა საერთაშორისო საბჭოს (ICLAS), ევროპის ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაციების ფედერაციის (FELASA) და ევროპის ცხოველთა კვლევების ასოციაციის (EARA) წევრი

ფლაერი

ღონისძიებები და ფაქტები

ჩვენი სერვისები

გალას-ის ვეტერინარული, სამეცნიერო-კვლევითი, ბიოეთიკის, კანონმდებლობის და ინტელექტუალური საკუთრების განყოფილებებში მომუშავე ექსპერტები გთავაზობთ კომპლექსურ საგანმანათებლო / საკონსულტაციო მომსახურებას, ტრენინგებს და სხვა რესურსების გამოყენებას

საერთო საკითხები

 • ეთიკური საკითხები ცხოველებზე წარმოებულ კვლევებში
 • ადმინისტრაციული საკითხები

საერთაშორისო რეგულაციები

 • საერთაშორისო კანონმდებლობა და მეთოდური რეკომენდაციები
 • ცხოველების მოვლისა და გამოყენების პროგრამები
 • პროფესიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ვივარიუმის ინფრასტრუქტურა

 • შენობის აღჭურვილობა და გალიები
 • ლაბორატორიული ცხოველების ბინადრობის ადგილი და მართვა
 • შენობის სტრუქტურა

ვივარიუმში მუშაობა

 • უსაფრთხოება და გადაუდებელი შემთხვევები
 • სამუშაო ტერიტორიის მოვლა
 • კოლონიის ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა
 • ცხოველების მოწოდება და კარანტინი
 • ცხოველების შენახვასთან დაკავშირებული კვებითი და სხვა ძირითადი საკითხები
 • მღრღნელების მოშენება

პარტნიორები

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აგრარული უნივერსიტეტი
აგრარული უნივერსიტეტი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
ჯინიალს დეველოპმენტი
ჯინიალს დეველოპმენტი
დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC)
დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები (CDC)
ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა საერთაშორისო საბჭო (ICLAS)
ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა საერთაშორისო საბჭო (ICLAS)
ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ევროპული ასოციაციების ფედერაცია (FELASA)
ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ევროპული ასოციაციების ფედერაცია (FELASA)
ევროპის ცხოველთა კვლევის ასოციაცია (EARA)
ევროპის ცხოველთა კვლევის ასოციაცია (EARA)

ადგილმდებარეობა