საინფორმაციო დღე: საქართველოში ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა კანონმდებლობის განვითარება

საინფორმაციო დღე: საქართველოში ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა კანონმდებლობის განვითარება

2023 წლის 3 ოქტომბერს თბილისში ჩატართება საინფორმაციო დღე: საქართველოში ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა კანონმდებლობის განვითარება. ღონისძიება ორგანიზებულია ლაბორატორიული ცხოველების  მეცნიერებათა საერთაშორისო საბჭოს (ICLAS) და საქართველოს ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა ასოციაციის (GALAS) მიერ.  ღონისძიების მიზანია საქართველოში ლაბორატორიული ცხოველების გამოყენებასთან დაკაშირებული  საკითხების  შესახებ დისკუსიის ხელშეწყობა. 

პროგრამა

რეგისტრაცია