გალას-ის ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი

გალას-ის ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი

გაცნობებთ, რომ  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება #797-ის თანახმად არასამთავრობო ორგანიზაციები ექვემდებარებიან ხელახალ რეგისტრაციას, წინააღმდეგ შემთხევაში 2024 წლის 1 იანვრიდან გაუუქმდებათ იურიდიული სტატუსი.

ამასთან დაკავშირებით, გალასი აცხადებს პრეზიდიუმის წევრების არჩევნებს. დეტალური ინფორმაცია არჩევნების შესახებ გამოქვეყნებული იქნება 2023 წ 30 ოქტომბერს და დამატებით დაეგზავნება ასოციაციის წევრების ელ-პოსტით