ტრენინგები

ETPLAS - განათლებისა და ტრენინგის პლატფორმა "ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებები"

ევროკავშირის მოდულები განათლებისა და ტრენინგისთვის: ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებები და ცხოველების გამოყენების ალტერნატივები.

ახალი ETPLAS ვებსაიტი გთავაზობთ ელექტრონულ სასწავლო კურსებს: ექსპერიმენტულ დიზაინი, ტანჯვის შეფასება, პროექტის შეფასება. ნახვა