სასარგებლო ბმულები ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა შესახებ

სასარგებლო ბმულები ლაბორატორიული ცხოველების მეცნიერებათა შესახებ

კვლევა   

• დოკუმენტები:   http://www.understandinganimalresearch.org.uk/resources/document-library/

• სასარგებლო ინფორმაცია:  http://www.animalresearch.info/en/

• "3R": https://www.nc3rs.org.uk/

 

ასოციაციები / ორგანიზაციები

• International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS): http://iclas.org/

• Federation of European Laboratory Animal Science Associations          (FELASA): http://www.felasa.eu/

• American Association for Laboratory Animal Science (AALAS): https://www.aalas.org/

• Asian Federation of Laboratory Animal Science Associations                (AFLAS): http://www.aflas-office.org/

• Institute for Laboratory Animal Research (ILAR): http://dels.nas.edu/ilar_n/ilarhome/index.shtml