ევროკავშირის კონფერენცია "სამეცნიერო მიზნით ცხოველების გამოყენების ჩანაცვლებისკენ"

ევროკავშირის კონფერენცია "სამეცნიერო მიზნით ცხოველების გამოყენების ჩანაცვლებისკენ"

2021 წლის 2 და 3 თებერვალს ევროკომისიის ორგანიზებით გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია "ცხოველების სამეცნიერო მიზნით გამოყენების ჩანაცვლებისკენ". კონფერენცია მიზნად ისახავდა კვლევის და ტესტირების პროცესშიდააჩქაროს ცხოველების გამოყენების ალტერნატიული მეთოდების ჩანერგვას.

პროგრამა

იხილეთ სურათები